Du er her: Hjem

Statens sivilrettsforvaltning behandler et stort antall enkeltsaker som er av vesentlig betydning for individet.
 

Vi behandler også saker av mer generell karakter og deltar i regelverks- og utredningsarbeid på våre saksområder.

Les mer om Statens sivilrettsforvaltning (SRF) ››

Aktualiteter

Erstatning for uriktig domfellelse – trygdebedrageri ved utenlandsopphold

Denne uken kom det frem i media at flere personer feilaktig har blitt dømt for trygdebedrageri. Disse har mulighet til å søke erstatning, og Statens sivilrettsforvaltning (SRF) vil vurdere kravene.

Hvordan får du erstatning etter å ha vært dømt i NAV-sakene?

Her kan du lese hvordan du skal gå frem dersom du er rammet av uriktig domfellelse for trygdesvindel i NAV-sakene som for tiden preger nyhetsbildet.