Kontakt

Fra 1. juli 2017 ble sekretariatsfunksjonen for Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll lagt til Statens sivilrettsforvaltning. Kontrollutvalgets sekretariat kan kontaktes på tlf 22 99 13 25.

Adresse: Statens sivilrettsforvaltning, Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll, Postboks 8027 Dep, 0030 OSLO.

Skriv ut