Medlemmer

Innstillingsrådet for Den rettsmedisinske kommisjon i perioden 2014-2018:

Bjørn K. Soknes (førstestatsadvokat ved Trøndelag statsadvokatembeter) – leder

          Varaleder: Inga Bejer Engh (tingrettsdommer ved Oslo tingrett)

Svein J. Magnussen (professor emeritus ved UiO, psykolog)

          Varamedlem: Kjersti Narud (overlege, dr. med, Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helseregion Sør-Øst)

Berit Schei (professor ved NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, og overlege ved St. Olavs hospital)

         Varamedlem: Åshild Vege (overlege prof. dr. med, Rettsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus)

Skriv ut