Påmelding kurs i strafferett og straffeprosess (B-kurs) 2018/2019

Påmeldingsfristen er nå utløpt. Kontakt sekretariatet ved behov-drk@sivilrett.no

Skriv ut