Du er her: Hjem

Statens sivilrettsforvaltning behandler et stort antall enkeltsaker som er av vesentlig betydning for individet.
 

Vi behandler også saker av mer generell karakter og deltar i regelverks- og utredningsarbeid på våre saksområder.

Les mer om Statens sivilrettsforvaltning (SRF) ››

Aktualiteter

Statens sivilrettsforvaltning i sosiale medier

Nå tar Statens sivilrettsforvaltning steget inn på sosiale medier, og lanserer siden "Vergemål" på Facebook, samt "Sivilrett" på Twitter. 

Har du tidligere fått avslag på voldsoffererstatning i sak som omhandlet trusler og/eller tvang?

Dersom du tidligere har fått avslag på en søknad om voldsoffererstatning som gjaldt straffelovens bestemmelser om trusler og / eller tvang, og avslaget er begrunnet med at forholdet ikke var alvorlig nok eller representerte en akutt og alvorlig fare eller lignende, kan du ha krav på å få saken din behandlet på nytt. 

Utlysning: Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak for 2021

Tilskuddene skal legge til rette for kostnadseffektive rettshjelpstilbud rettet mot særlig utsatte grupper og mennesker i en spesielt vanskelig situasjon, som opplever at terskelen for å oppsøke ordinær juridisk bistand er høy.