Du er her: Hjem

Stipend for jusstudenter som skal skrive masteroppgave om vergemål

Statens sivilrettsforvaltning tilbyr stipend for jusstudenter som skal skrive masteroppgave (30 studiepoeng). Stipendet er på inntil kr 30 000 og skal deles ut til studenter som ønsker å skrive oppgave om vergemål.

Statens sivilrettsforvaltning er spesielt interessert i å få belyst følgende temaer:

  • Fremtidsfullmakter – kompetanseforholdene ved flere fullmektiger – rettslige og praktiske utfordringer
  • Fremtidsfullmakter på det personlige området – sammenligning og vurdering av vergemålslovens regler om fullmakt på det personlige området og helselovgivningens regler om pårørendes posisjon
  • Vergemålsloven § 94 - Nærståendes representasjonsrett - Virker ordningen etter sin hensikt?
  • Vergens rettigheter og plikter etter vergemålsloven vs. pårørendes rolle etter helselovgivningen
  • Vergens rolle – hva er vergeoppgaver?

Vi vil også vurdere søknader om andre vergemålsrettslige temaer enn de ovennevnte.

Les mer om Statens sivilrettsforvaltning på www.sivilrett.no.

Tildeling av stipendet

Tildeling av stipend vurderes på grunnlag av masteroppgavens relevans for vergemålsfeltet, studentenes faglige kvalifikasjoner og søknad. Tildeling av stipend forutsetter at Statens sivilrettsforvaltning kan publisere masteroppgaven på våre nettsider. Etter nærmere avtale kan det også være aktuelt at studentene presenterer masteroppgavene på et seminar eller lignende arrangement.

Utbetaling av stipendet

Studentene inngår en avtale med Statens sivilrettsforvaltning om vilkårene for utbetaling av stipendet. Halvparten av stipendet utbetales når universitetet har bekreftet at oppgavens tema og veileder er godkjent. Resten av stipendet utbetales når oppgaven er levert inn.

Søknad

Søknad med skisse av problemstilling og karakterutskrift sendes til Katrine.Kronen@sivilrett.no

Spørsmål om stipendene kan rettes til:

Seniorrådgiver Nicolai Beck: Nicolai.beck@sivilrett.no 

Seniorrådgiver Katrine Kronen: Katrine.Kronen@sivilrett.no