Advokatbistand

Du kan få bistand fra advokat til å fremsette krav om erstatning etter strafforfølgning. Hvis du har vært siktet i straffesaken vil advokatutgifter du har i forbindelse med erstatningskravet dekkes etter reglene i rettshjelploven.

Krav om dekning av utgifter til advokat skal i slike tilfeller fremsettes for statsforvalteren i hjemfylket ditt, og ikke for Statens sivilrettsforvaltning.