Kommende arrangement

Vi har ingen planlagte arrangement.

 

Tidligere arrangement

Webinar: Representantordningen for enslige mindreårige asylsøkere

Tirsdag 21. juni 2022 kl 09:00
Sted: Digitalt
Påmelding: Påmeldingsskjema (hvis du ikke mottar bekreftelse etter påmelding, bør du sjekke spamfilteret ditt)

Statens sivilrettsforvaltning og Statsforvalteren i Oslo og Viken inviterer til webinar om representantens rolle og utfordringer i møter med frivilligheten og det offentlige.

Webinaret kan passe for personer fra velferdssektoren, kommune, barnevern, bofellesskap, fosterhjem, helsesøstre, skoler, miljøterapeuter, barnehager, idrettslag, ungdomsklubber eller andre som møter på enslige mindreårige asylsøkere og deres representanter gjennom sitt daglige virke.

Følg gjerne vår Facebook-side for løpende informasjon.

 

Vergemål 2022 - Hjelp til å bestemme selv

Onsdag 9. mars 2022 kl 09:00
Sted: Digitalt
Påmelding: Påmeldingsskjema

Hvordan kan et vergemål bidra til at personer som ikke er i stand til å ivareta sine interesser også kan bestemme over sine egne liv?

På webinaret «Vergemål 2022 – Hjelp til å bestemme selv» vil vi presentere årsmeldingen for vergemålsordningen i 2021 og gi status for vergemålsordningen i dag.

Vi presenterer også noen av prosjektene som skal bidra til å styrke rettssikkerheten for personer som har verge og gjøre vergemålsordningen bedre.