Vergemål 2022 - Hjelp til å bestemme selv

Onsdag 9. mars kl 09:00
Sted: Digitalt
Påmelding: Påmeldingsskjema

Hvordan kan et vergemål bidra til at personer som ikke er i stand til å ivareta sine interesser også kan bestemme over sine egne liv?

På webinaret «Vergemål 2022 – Hjelp til å bestemme selv» vil vi presentere årsmeldingen for vergemålsordningen i 2021 og gi status for vergemålsordningen i dag.

Vi presenterer også noen av prosjektene som skal bidra til å styrke rettssikkerheten for personer som har verge og gjøre vergemålsordningen bedre.