Årsrapportering

Tilskotsmottakarane rapporterer årleg i tråd med krav og fristar i tilskotsbreva frå Statens sivilrettsforvaltning.

Fristen for å rapportere er 1. april kvart år.