sorensenfoto

Erstatningsnemnda for valdsoffer

Erstatningsnemnda for valdsoffer er klageorgan for vedtak fatta av Kontoret for valdsoffererstatning etter valdsoffererstatningslova. Statens sivilrettsforvaltning har sekretariatsfunksjon for nemnda. Det inneber mellom anna å klargjere alle sakene for klagebehandling. Erstatningsnemnda har delegert myndigheit til Statens sivilrettsforvaltning, som etter fullmakta kan avgjere klagesaker som ikke byr på vesentleg tvil eller krev medisinsk kompetanse.

Erstatningsnemnda for valdsoffer har møta sine i lokala til Statens sivilrettsforvaltning i Holbergsgate 1, Oslo.