Du er her: Hjem/Fri rettshjelp
sorensenfoto

Fri rettshjelp

Ordningen med fri rettshjelp innebærer at det offentlige dekker nødvendig juridisk bistand i saker av spesielt stor personlig og velferdsmessig betydning, til personer som ikke har økonomi til å dekke slike utgifter selv.

Fri rettshjelp kan gis enten som fritt rettsråd (juridisk bistand utenom domstolsbehandling) eller som fri sakførsel (juridisk bistand i saker for domstolene, fra og med stevning).

Dersom du mottar fri rettshjelp, kan du i noen tilfeller også få dekket egne utgifter, som for eksempel utgifter til sakkyndig bistand.