Du er her: Hjem

Har du tidligere fått avslag på voldsoffererstatning i sak som omhandlet trusler og/eller tvang?

Dersom du tidligere har fått avslag på en søknad om voldsoffererstatning som gjaldt straffelovens bestemmelser om trusler og / eller tvang, og avslaget er begrunnet med at forholdet ikke var alvorlig nok eller representerte en akutt og alvorlig fare eller lignende, kan du ha krav på å få saken din behandlet på nytt. 

Voldsoffererstatningsmyndighetene har lagt om praksis i denne type saker. Dette er basert på dom fra Nedre Romerike tingrett i juni 2019 og uttalelse fra Sivilombudsmannen 18. desember 2019.

Som en følge av dette vurderer vi at vi ikke kan stille krav om at en straffbar trusselhandling[1] i tillegg må ha representert en akutt og alvorlig fare for at søker skal kunne få voldsoffererstatning. Vi vurderer også at vi ikke kan stille krav om at en straffbar tvangshandling[2] i tillegg må være av en alvorlig karakter og/eller ha en viss intensitet for at søker skal kunne få voldsoffererstatning.

Utover dette må øvrige vilkår for å få erstatning være oppfylt.

Hva må du gjøre?

For å kunne få saken din vurdert på nytt må følgende krav være oppfylt:

1. Du har fått din sak behandlet og avslått, og avslaget var begrunnet med at hendelsen ikke var tilstrekkelig alvorlig/intensiv.
2. Du må sannsynliggjøre en personskade og bør ha medisinsk dokumentasjon fra for eksempel en lege eller psykolog.

Dersom du mener du omfattes av dette og har fått avslag på din søknad om voldsoffererstatning på bakgrunn av rettsgrunnlaget nevnt over, ber vi deg om å sende en skriftlig henvendelse til Kontoret for voldsoffererstatning på følgende adresse:

Kontoret for Voldsoffererstatning
Postboks 253
9951 Vardø

Merk gjerne henvendelsen med ditt saksnummer, dersom du har dette tilgjengelig.

Voldsoffererstatningsmyndigheten vil også på eget initiativ se etter saker i våre systemer som kan være berørte, og vurdere ny behandling av disse sakene.

 

[1] Straffeloven 1902 § 227 gjelder handlinger skjedd før 01.10.2015. Straffeloven 2005 § 263 gjelder handlinger skjedd etter 01.10.2015

[2] Straffeloven § 1902 § 222 gjelder handlinger skjedd før 01.10.2015. Straffeloven 2005 § 251 gjelder handlinger skjedd etter 01.10.2015.