Du er her: Hjem/Hjem

Hvordan får du erstatning etter å ha vært dømt i NAV-sakene?

Her kan du lese hvordan du skal gå frem dersom du er rammet av uriktig domfellelse for trygdesvindel i NAV-sakene som for tiden preger nyhetsbildet.

De som har blitt feilaktig dømt for trygdebedrageri har mulighet til å søke erstatning. Her er en oversikt over hvordan gangen normalt sett er i denne typer saker.

Kort om prosessen

Før du kan søke om erstatning hos Statens sivilrettsforvaltning (SRF), må du formelt frikjennes. Riksadvokaten har bedt de politidistriktene som har etterforsket de ulike sakene, om å innkalle de som er uriktig domfelt til en samtale. Deretter vil de sende de aktuelle sakene til Gjenopptakelseskommisjonen. Om kommisjonen gjenåpner saken, vil den sendes på nytt til domstolen, hvor du formelt kan frikjennes.

Etter at du er frikjent for trygdebedrageri, har du mulighet til å søke erstatning.

Kravet kan fremsettes for det politidistriktet som har etterforsket saken. Politiet skal deretter uttale seg om kravet før det oversendes SRF sammen med dokumentene i saken.

SRF vil prioritere å behandle disse sakene straks de kommer til oss. Når vi mottar sakene fra politiet, vil vi informere deg om hvor lang tid du kan forvente at saken vil ta.

Hjelp til å kreve erstatning

Personer som er rammet av uriktig domfellelse har rett til fri rettshjelp uten behovsprøving. Vi har egne sider som beskriver hvordan du går frem for å søke fri rettshjelp.