Hvordan klager du

Statens sivilrettsforvaltning avgjørelse av søknaden kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet. En klage sendes Statens sivilrettsforvaltning innen tre uker etter at avgjørelsen ble mottatt.