Hvordan søke om rettferdsvederlag

Digitalt søknadsskjema
Du kan søke om rettferdsvederlag ved å fylle ut digitalt søknadsskjema på Altinn. Trykk her for å komme til skjemaet.

Søknad per post
Du kan også sende søknad i posten. Benytt gjerne søknadsskjema, som du finner her.

Søknaden sender du til: Statens sivilrettsforvaltning, Postboks 2105 Vika, 0125 Oslo.

Statens sivilrettsforvaltning kan veilede deg per telefon
Statens sivilrettsforvaltning kan veilede deg per telefon ved utfylling av søknadsskjema.

Det anses ikke nødvendig med juridisk bistand for å søke om rettferdsvederlag. Utgifter til advokatbistand blir derfor etter fast praksis ikke dekket.