Hvordan søker du om stadfestelse av testament

En søknad om stadfestelse av testament sendes Statens sivilrettsforvaltning. I søknaden må det redegjøres for grunnlaget for ønsket om stadfestelse. I tillegg til søknaden må det aktuelle testamentet sendes inn i original.