Ingen klageadgang

Vedtak fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag er endelige. Det er derfor ikke klageadgang i disse sakene.