Vi er underlagt taushetsplikt i forbindelse med saker som blant annet inneholder personlige opplysninger. Søkerne kan frita oss fra denne taushetsplikten ved å fylle ut samtykkeskjemaet som du kan laste ned under.

Om vi blir fritatt fra taushetsplikten, betyr ikke det at vi har opplysningsplikt. Det kan være innhold i saken som gjør at vi likevel ikke har mulighet til å gi all informasjon eller gi kommentarer.

Samtykket er gyldig i én måned, og søkeren/brukeren kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å be om dette til presse@sivilrett.no eller på telefon til 989 09 116.

Vi må ha riktig utfylt skjema samt en kopi eller bilde av søkerens gyldige ID før vi kan gi ut informasjon eller kommentere saken.

Hvis personen er mindreårig, må også foresatte skrive under på samtykket og legge ved kopi av gyldig ID.