Du er her: Hjem

Klagenemnd for NAV-sakene

Regjeringen har oppnevnt en uavhengig nemnd som skal behandle klagesaker i forbindelse med NAVs feilaktige håndtering av EUs trygdeforordning.

Før jul kunne vi fortelle at regjeringen har opprettet et særskilt rettshjelpstiltak knyttet til NAVs feilaktige håndtering av EUs trygdeforordning. Nå har det også blitt opprettet en uavhengig nemnd som skal behandle klager på saker som gjelder erstatning for økonomisk tap som følge av NAVs behandling av disse sakene.

Den uavhengige nemnda skal behandle klager på avslag på krav om erstatning fra Nav etter at Nav praktiserte regelverket om korttidsytelser under midlertidige opphold i EØS-land feil. Nemnda skal også behandle klager på utmåling av tilkjent erstatning. Det skal kun gis erstatning for dokumenterbare økonomiske tap. Les mer om dette i forskriften fra Arbeids- og sosialdepartementet.