Kommisjonens sammensetning

Medlemmene av Barnesakkyndig kommisjon oppnevnes av Barne- og likestillingsdepartementet for inntil fire år av gangen. Nåværende kommisjon er oppnevnt for perioden 1.september 2020  til 31.august  2024.

Leder:

Katrin Koch               Psykologspesialist                                                                         Oslo

Kommisjonsmedlemmer:

Ritt Marie Dalan

Psykologspesialist

Narvik

Per-Erik Davidsen

Psykologspesialist

Alta

Trond Sødal

Privatpraktiserende spesialist og overlege

Kragerø

Frida Gullestad Rø

Postdoktor, spesialist i klinisk voksenpsykologi Stedfortreder for leder

Oslo

Trond Indregard

Psykologspesialist

Tromsø

Monica Sarfi

Psykologspesialist, PhD

Bærum

Jorunn Berland Øpsen

Psykologspesialist

Bergen

Gunnar Standal

Psykologspesialist

Lillehammer

Suleman Akram

Overlege

Jessheim

Erlend Kleiven Lorentzen

Psykologspesialist

Vefsn

Tori Mauseth

Psykologspesialist og universitetslektor

Nesodden

Solveig Furre

Psykologspesialist

Haugesund

Jørn Auran

Psykologspesialist

Trondheim