Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Statens sivilrettsforvaltning er sekretariat for Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll.