Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Statens sivilrettsforvaltning utøver sekretariatsfunksjoner for Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll.