Medlemmer

Innstillingsrådet for Den rettsmedisinske kommisjon i perioden 2018-2023:

Leder:
Bjørn Kristian Soknes

Nestleder:
Inga Bejer Engh

Medlemmer:
Åshild Vege
Kjersti Narud
Berit Schei
Svein Magnussen

Varamedlemmer:
Lars Uhlin-Hansen
Cecilie Therese Hagemann
Michael Setsaas
Pia Jorde Løvgren