Nedsettelse eller bortfall av erstatningen

Dersom du uten rimelig grunn har gjort noe som har medvirket til strafforfølgningen mot deg, kan erstatningen og oppreisningen settes ned eller falle helt bort. Vurderingen avhenger av hvem som anses å være nærmest av deg og staten til å bære risikoen for etterforskningsskrittene. Hvis du uten rimelig grunn har nektet å forklare deg for politiet eller domstolen, løyet eller endret forklaring, eller på annen måte har opptrådt slik at politiet fattet mistanke til deg, kan dette føre til at erstatningen og/eller oppreisningen settes ned eller bortfaller helt.

Du kan også få lavere eller ingen erstatning og oppreisning dersom du ikke gjør det du kan for å begrense omfanget av tapet eller skaden som strafforfølgningen har påført deg.