Nyhetsbrev

I nyhetsbrevene tar Den rettsmedisinske kommisjon opp problemstillinger innen ulike rettsmedisinske fagfelt.

 

Nyhetsbrevene er ment å gi de ulike aktørene i straffesakskjeden kommisjonens syn på ulike tendenser og problemstillinger innen rettsmedisinske fag.