Påmelding kurs i strafferett og straffeprosess (B-kurs) 2021/2022

Spesialisering*
Har du søkt deltakelse på kurset tidligere?*
Er det særlige forhold som bør tas hensyn til e.l.