Rådgivende uttalelser

Rådgivende uttalelser fra Barnevernets tvisteløsningsnemnd.

Saker behandlet 30.11.2020
Sak 20/2

Saker behandlet 29. juni 2020
Sak 20/1

Saker behandlet 22. november 2019
Sak 19/4

Saker behandlet 14. juni 2019
Sak 19/2
Sak 19/3

Saker behandlet 7. desember 2018
Sak 17/5
Sak 18/1

Saker behandlet 24. august 2018
Sak 17/4
Sak 17/3

 

Saker behandlet 20. april 2018
​Sak 17/1
Sak 17/2

Saker behandlet 23. juni 2017
Sak 16/1

Saker behandlet 27. september 2016
Sak 15/3
Sak 15/5

Saker behandlet 21. januar 2014
Sak 13/3
Sak 13/4
Sak 13/6

Saker behandlet 26. oktober 2012
Sak 12/2

Saker behandlet 13. april 2012
Sak 11/6
Sak 11/7
Sak 11/8
Sak 11/9

Saker behandlet 6. mars 2012
Sak 11/5

Saker behandlet 8. september 2011
Sak 11/1
Sak 11/3

Saker behandlet 23. mai 2011
Sak 10/15
Sak 10/17

Saker behandlet 7. mars 2011
Sak 10/12
Sak 10/13
Sak 10/14
Sak 10/16

Saker behandlet 13. desember 2010
Sak 10/3
Sak 10/5
Sak 10/11

Saker behandlet 16. november 2010
Sak 10/4
Sak 10/7
Sak 10/9

Saker behandlet 18. oktober 2010
Sak 10/1
Sak 10/2
Sak 10/10