Saksbehandlingstid

Som hovedregel vil klagen din være avgjort i løpet av 4-6 uker etter at Statens sivilrettforvaltning har mottatt klagen.