Øvrige rettsanmodninger

Rettsanmodninger i straffesaker og anmodninger i sivile saker som ikke omfattes av de to Haag-konvensjonene blir behandlet av Justis- og beredskapsdepartementet.

Kontakt

Har du spørsmål i forbindelse med sivile rettsanmodninger, kan du kontakte Sivilrettsforvaltningen.