Søknadsskjema

Her finner du en oversikt over Statens sivilrettsforvaltnings søknadsskjemaer.

Utfylt søknadsskjema sendes til:

Statens sivilrettsforvaltning
Postboks 2105 Vika
0125 Oslo

Vi gjør oppmerksom på at du også kan søke om rettferdsvederlag digitalt via Altinn. Trykk her.

Rettferdsvederlag

Kritikkverdige forhold fra offentlige myndigheter
bokmål (word) | bokmål (pdf) | nynorsk (word) | nynorsk (pdf)

Fysiske og seksuelle overgrep før 1. januar 1975
bokmål (word) | bokmål (pdf) | nynorsk (word) | nynorsk (pdf)

Barnehjem, fosterhjem, spesialskole, verneskole før 1. januar 1980
bokmål (word) | bokmål (pdf) | nynorsk (word) |nynorsk (pdf)

Tater/romani
bokmål (word) | bokmål (pdf) | nynorsk (word) | nynorsk (pdf)

Samer og kvener
bokmål (word) | bokmål (pdf) | nynorsk (word) | nynorsk (pdf)