Du er her: Hjem/Søknadsskjema

Søknadsskjema

Her finner du en oversikt over Statens sivilrettsforvaltnings søknadsskjemaer.

Utfylt søknadsskjema sendes til:

Statens sivilrettsforvaltning
Postboks 2105 Vika
0125 Oslo

Rettferdsvederlag

Kritikkverdige forhold fra offentlige myndigheter
bokmål (word) | bokmål (pdf) | nynorsk (word) | nynorsk (pdf)

Fysiske og seksuelle overgrep før 1. januar 1975
bokmål (word) | bokmål (pdf) | nynorsk (word) | nynorsk (pdf)

Barnehjem, fosterhjem, spesialskole, verneskole før 1. januar 1980
bokmål (word) | bokmål (pdf) | nynorsk (word) |nynorsk (pdf)

Tater/romani
bokmål (word) | bokmål (pdf) | nynorsk (word) | nynorsk (pdf)

Samer og kvener
bokmål (word) | bokmål (pdf) | nynorsk (word) | nynorsk (pdf)