SĂžknadsskjema

Statens sivilrettsforvaltning kan veilede deg per telefon ved utfylling av søknadsskjema.

Vi anser det ikke som nødvendig med juridisk bistand for å søke om rettferdsvederlag. Utgifter til advokatbistand blir derfor etter fast praksis ikke dekket.

Du kan søke om rettferdsvederlag digitalt via Altinn.

Alternativt kan du fylle ut papirvariantene av søknadsskjemaene som du kan laste ned her:

Kritikkverdige forhold fra offentlige myndigheter
Kritikkverdige forhold fra offentlige myndigheter (bokmål, word)
Kritikkverdige forhold fra offentlige myndigheter (bokmål, pdf)
Kritikkverdige forhold fra offentlige myndigheter (nynorsk, word)
nKritikkverdige forhold fra offentlige myndigheter (nynorsk, /pdf)

Fysiske og seksuelle overgrep før 1. januar 1975
Fysiske og seksuelle overgrep før 1. januar 1975 (bokmål, word)
Fysiske og seksuelle overgrep før 1. januar 1975 (bokmål, pdf)
Fysiske og seksuelle overgrep før 1. januar 1975 (nynorsk, word)
Fysiske og seksuelle overgrep før 1. januar 1975 (nynorsk, pdf)

Barnehjem, fosterhjem, spesialskole, verneskole før 1. januar 1980
Barnehjem, fosterhjem, spesialskole, verneskole før 1. januar 1980 (bokmål, word)
Barnehjem, fosterhjem, spesialskole, verneskole før 1. januar 1980 (bokmål, pdf)
Barnehjem, fosterhjem, spesialskole, verneskole før 1. januar 1980 (nynorsk, word)
Barnehjem, fosterhjem, spesialskole, verneskole før 1. januar 1980 (nynorsk, pdf)

Tater/romani
Tater/romani (bokmål, word)
Tater/romani (bokmål, pdf)
Tater/romani (nynorsk, word)
Tater/romani (nynorsk, pdf)

Samer og kvener
Samer og kvener (bokmål, word)
Samer og kvener (bokmål, pdf)
Samer og kvener (nynorsk, word)
Samer og kvener (nynorsk, pdf)

 

Utfylt søknadsskjema sendes til:

Statens sivilrettsforvaltning
Postboks 2105 Vika
0125 Oslo