testamente-small_450x300

Stadfestelse av testament

Det følger av arveloven at et testament i enkelte tilfeller bare er gyldig når det er stadfestet av Kongen. Myndigheten til slik stadfestelse tilligger Statens sivilrettsforvaltning.