Stadfestelse av testament

Noen testamenter er bare gyldige når testamentet er stadfestet av Statens sivilrettsforvaltning.