Stortingets utvalg for rettferdsvederlag

Stortingets utvalg for rettferdsvederlag avgjør søknader om rettferdsvederlag fra staten. Utvalget består av to tidligere dommere og to stortingsrepresentanter. Hver sak avgjøres av utvalgets stortingsrepresentanter og en av dommerne.

Utvalget har følgende medlemmer:

tidl. førstelagmann Arild O. Eidesen, Tromsø (leder)
sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy, Oslo (nestleder)
stortingsrepresentant Lise Christoffersen, Buskerud (Arbeiderpartiet)
stortingsrepresentant Bente Stein Mathisen, Akershus (Høyre)

Statens sivilrettsforvaltning er sekretariat for utvalget.