Du er her: Hjem/Tomtefeste
sorensenfoto

Tomtefeste

Tomtefeste er feste (leie) av grunn til hus som leieren (festeren) har eller får på tomten. Festeren kan på visse vilkår kreve forlengelse av festeforholdet, eller få innløst festetomten. Krav om forlengelse eller innløsning må fremsettes innen visse frister. Videre kan det avgjøres hva som skal følge med ved innløsning av et punktfeste og i områder der det er festet bort tomter til fritidshus etter en samlet plan.