Du er her: Hjem/Tomtefeste

Tomtefeste

Tomtefeste er et leieforhold mellom en grunneier (bortfester) og en som har eller skal ha hus eller fritidshus på tomten (festeren).

Den som leier tomten kan på visse vilkår kreve å forlenge leieforholdet, eller kreve å få innløst tomten, det vil si kjøpe tomten av grunneier

Det gjelder bestemte frister for forlengelse og innløsning av festetomter. Videre kan det avgjøres hva som skal følge med ved innløsning av et punktfeste (festeavtale hvor arealet ikke er målt opp, men angitt som et punkt i kartet på bortfesters eiendom) og i områder der det er festet bort tomter til fritidshus etter en samlet plan.