Du er her: Hjem

Utlysning: Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak for 2021

Tilskuddene skal legge til rette for kostnadseffektive rettshjelpstilbud rettet mot særlig utsatte grupper og mennesker i en spesielt vanskelig situasjon, som opplever at terskelen for å oppsøke ordinær juridisk bistand er høy.

Det kan gis tilskudd til juridisk bistand til personer som omfattes av målgruppen, og til rettspolitisk arbeid som gjelder målgruppen.

Søknadsfristen er 22. januar 2021. Søknad med vedlegg sendes på e-post til post@sivilrett.no og merkes «Søknad om tilskudd til spesielle rettshjelptiltak».

For nærmere informasjon vises det til forskrift om tilskudd til spesielle rettshjelptiltak.