Våre ansatte

Statens sivilrettsforvaltning er ledet av direktør Anne Pauline Jensen og har et stort juridisk fagmiljø.

Ansattlisten er midlertidig ikke synlig, den kommer snart tilbake