Vedtakene kan leses på internett

Statens sivilrettsforvaltnings vedtak anonymiseres og oversendes Lovdata fortløpende for publisering.

Vær oppmerksom på at du må ha abonnement hos Lovdata for å få tilgang til nettsiden med våre vedtak.