Veiledende mal for sakkyndig rapport

Kommisjonen har lagt ut en veiledende mal for oppbygging av sakkyndige rapporter. Den kan tas i bruk som redskap for den sakkyndige. Malen er en oppdatert utgave av “Veiledende mal for oppbygging av den sakkyndige rapporten”, vedlagt i “Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernssaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen”.